Projekt on rahastatud Euroopa Regionaalfondist.
„Ehitusintegreeritud fotoelektriliste päikesepaneelide kasutamine Eesti tingimustes“ nr 3.2.0801.11-0003.