Ehitisintegreeritud fotoelektriliste päikesepaneelide kasutamine Eesti tingimustes. The performance of Building Integrated Photovoltaic systems in Estonian climate.

Projekti raames uurime nii katseliselt kui ka teoreetiliselt, et millised on ehitisintegreeritud päikesepaneelide kasutusvõimalused Eesti tingimustes. Leiame vastused küsimustele, et mille poolest erineb ehitisintegreeritud paneelide töörezhiim tavaliste paneelide omast? Milline on ehitisintegreeritud paneelide tootlus Eesti kliimas? Samuti uurime, et kuidas mõjutavad ehitisintegreeritud PV paneelid hoone sisekliimat.

Ettekanded

 2015 - Waste heat management of building integrated photovoltaic systems.

 2015 - Solar energy applications. Recent thesis in TUT.

 2015 - Päikeseelektrisüsteemide planeerimine ja kasutamine ehitistel

 2015 - Ehitisintegreeritud päikeseelektri süsteemid

 2013 - Päikesepäneelide optimeerimine lamekatusel

 2013 - PV research in Tallinn University of Technology

 2012 - Elekter päikesest Eestis aastal 2012.


Lõputööd

 2015 - Andreas Wimmer. Effects of a Photovoltaic Facade on the Energy Performance of a Single Family House

 2015 - Henry Yusinyu Bunyui. Waste heat management of building integrated photovoltaic system.

 2015 - Rosalio Rubio Alvarado. Seasonal heat storage in Northern European buildings. Selection of the thermal storage media and the optimization of the system design based on Estonian climate.

 2014 - Teet Kerem. Eramaja fotoelektriliste päikesepaneelide tasuvus lähtuvalt elektribörsi Nord Pool Spot Eesti hinnapiirkonna dünaamilistest hindadest

 2013 - Rami Abuzuhri. Translation of the photovoltaic performance from Northern to Southern Europe